Sant Joan de l’Hospital (Vic)

L’orde de Sant Joan de l’Hospital de Jerusalem o dels cavallers hospitalers, va tenir casa i comanadoria a Vic entre els anys 1180 i 1300 com a mínim. La comanadoria de Vic es va intitular de Vic i de Duocastella de Sora entre els anys 1230 i 1252, a causa de l’adquisició d’aquest castell, bé que el 1252, a causa de les pressions dels successors dels antics propietaris, el castell fou venut al rei. L’Arxiu Capitular de Vic guarda tota la documentació de l’antiga casa hospitalera de Vic perquè els canonges varen comprar els béns de l’orde a la ciutat i a Osona l’any 1324. Residien vora l’actual carrer de Cardona de la part dels Montcada, però mai no varen poder erigir, tal com ells volien, una església pròpia per l’oposició del capítol de Vic, que no veia amb bons ulls el seu establiment dintre la ciutat. Algunes deixes fetes a Sant Joan semblen suposar que tenia església pròpia, però el màxim que devien tenir devia ésser un oratori privat. Actualment no queda cap rastre i ni tan sols no coneixem l’ubicació exacta de la casa comanadoria de Vic.