Santa Eulàlia (Vic)

Aquesta església es trobava dins el terme de la vila de Vic, però fora les muralles. Fou una capella rural, segurament de tradició romano-visigòtica. La primera notícia correspon a l’any 911, quan els marmessors del comte Guifré Borrell donaren a Sant Pere de Vic uns béns situats a Santa Eulàlia. Sembla que es trobava prop de l’actual convent de Santa Teresa: fora dels murs. Més tard es reedificà prop del convent dels caputxins, tal com digué el bisbe Copons l’any 1667, quan feia poc temps que l’església primitiva havia estat enderrocada per organitzar la defensa de la ciutat, per tal com la capella de Santa Eulàlia es trobava massa propera als murs. Al seu solar hi ha actualment l’església de les germanes carmelitanes de la caritat, fundades per santa Joaquima de Vedruna, santa el cos de la qual és enterrat en l’esmentada església.