El que cal saber de l’al·lèrgia i l’atòpia

  • És anomenada al·lèrgia una reacció anòmala del sistema immunitari que, en contacte amb uns antígens determinats, innocus per a la majoria dels individus, origina una intensa resposta inflamatòria aguda, de manifestacions diverses segons el teixit o els òrgans on es desenvolupa la resposta immunitària anòmala.
  • El terme atòpia s’utilitza per a designar un estat de predisposició que presenten determinats individus per a diverses malalties al·lèrgiques, com ara la dermatitis atòpica, la febre del fenc i l’asma bronquial.
  • Una persona al·lèrgica a una determinada substància ho serà tota la vida, de...