Consideracions sobre la fauna de quiròpters

Qualsevol actualització de la informació faunística dels ratpenats dels Països Catalans ha de tenir en compte els darrers canvis en la taxonomia d’aquest grup. La classificació admesa dividia l’ordre dels quiròpters en dos subordres: els megaquiròpters i els microquiròpters. Actualment, acurades anàlisis moleculars i filogenètiques divideixen l’ordre monofilètic dels quiròpters en dos subordres i cinc superfamílies. Segons aquests estudis, l’evolució dels microquiròpters ha seguit dues branques paral·leles (són parafilètics): la formada per les superfamílies dels pteropoïdeus (Pteropoidea)...