L’expansió del visó americà a Catalunya

Neovison vison (nc.)

Mapa de consens resultat de la combinació de tres models predictius diferents per al visó americà (Neovison vison) a Catalunya. En vermell es representen les àrees en què els tres models aplicats concorden en preveure una idoneïtat d’hàbitat superior a 0,5 (rang 0 - 1). Les àrees grogues representen el mateix consens entre dos dels tres models aplicats. Finalment, en verd les àrees en què només un dels tres models preveu una idoneïtat d’hàbitat superior a 0,5.

Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona i Departament de Medi Ambient i Habitatge.

...