Les poblacions de senglar

El senglar és una espècie animal que colonitza tot tipus d’hàbitats, fins i tot aiguamolls mediterranis. Aquesta presència en zones d’un alt interès per a la conservació obliga a definir mesures de control i gestió de les poblacions de senglar per a evitar danys a altres espècies de la flora i la fauna d’aquests indrets.

Cos d’Agents Rurals / Josep Vilar.

Des de mitjan segle passat el senglar (Sus scrofa) ha mostrat als Països Catalans (com arreu d’Europa) una espectacular expansió demogràfica i de l’àrea de distribució, propiciada per la flexibilitat adaptativa d’aquesta espècie...