Estudis sobre els eriçons dels Països Catalans

Els eriçons són animals que, per la seva peculiar fesomia, resulten fàcilment identificables. Tret de la cara i de la zona ventral, estan recoberts de pues.

Àrea de distribució de l’eriçó africà als Països Catalans. L’eriçó africà és més escàs que l’eriçó comú i la seva àrea de distribució és molt més reduïda. S’estén per la costa africana nord-occidental i per la costa peninsular mediterrània, fins al Llobregat. Actualment, la seva presència al nord del Llobregat és molt dubtosa, ja que els darrers vint anys no s’ha observat en aquesta àrea.

IDEM, a partir de dades del Banc de...