Efecte de les infraestructures de transport en els mamífers

Els carnívors suposen el 10% dels atropellaments mortals de mamífers. A la fotografia, teixó (Meles meles) atropellat en un voral de la carretera.

Minuartia / Ferran Navàs.

L’extensió de la xarxa viària i ferroviària i la intensificació de la construcció de noves vies d’alta capacitat comporten una pressió creixent sobre la conservació de les poblacions de mamífers (i de la fauna en general), a més de riscos per a la seguretat viària per col·lisions amb senglars i cèrvids. A banda dels impactes causats per la pèrdua i la pertorbació dels hàbitats que resulten alterats pel traçat...