El visó europeu

Mustela lutreola (nc.)

El 1989 es va trobar ofegat en un gànguil de la punta de la Banya (delta de l’Ebre) un mascle de visó europeu (Mustela lutreola). Aquesta fou la primera citació al terrritori català d’aquest mustèlid que es troba amenaçat a tot Europa i del qual resta una petita població al nord i centre d’Espanya i al sud-oest de França. Des de la conca alta de l’Ebre, tot resseguint el riu, de tant en tant baixen alguns exemplars fins a Catalunya. Durant la dècada de 1990 es van trobar alguns indicis més d’aquesta espècie i dos exemplars atropellats. La pèrdua d’hàbitat, la contaminació de l’aigua...