El be de Berberia

Ammotragus lervia (nc.)

Be de Berberia (Ammotragus lervia).

CENEAM / José L. de la Cruz.

El be de Berberia (Ammotragus lervia) és un bòvid robust, d’aspecte semblant a una cabra, de potes rabassudes i amb una crinera característica que va del coll al pit. És originari del nord d’Àfrica, on viu en llocs àrids i semiàrids, muntanyosos i pedregosos. L’any 1970 se’l va introduir amb èxit al Parc Natural de la Serra d’Espuña (Múrcia), des d’on es va estendre per les zones muntanyoses properes, amb una ràpida i reeixida colonització. Recentment se’n coneix una població estable als tossals i les serres...