La musaranya d’Eivissa

Crocidura russula ibicensis (nc.)

La musaranya d’Eivissa o rat grill havia estat descrita com a Crocidura russula ibicensis, subespècie endèmica de la musaranya comuna (C. russula). El 1984 es relacionà amb les musaranyes del Magrib i de Sardenya a partir d’una puça (Ctenophthalmus russulae russulae) específica de les musaranyes d’Eivissa, Tunísia i Sardenya, i diferent de les puces que parasiten les musaranyes de la península Ibèrica. Estudis genètics recents han corroborat que les musaranyes eivissenques pertanyen a la mateixa espècie que les tunisenques i les sardes: Crocidura pachyura. La musaranya és present a...