Els estudis mastològics recents

La rata d’aigua o rat buf (Arvicola sapidus) és un rosegador que ha sofert una de les regressions més dràstiques en la seva distribució als Països Catalans com a conseqüència de la degradació dels ambients fluvials, tant per efecte de la contaminació com per la substitució de les comunitats vegetals naturals.

Antonio López

Espècies de mamífers terrestres presents als Països Catalans (excepte els quiròpters). (*) assenyala les espècies no citades abans a la Història Natural dels Països Catalans. És el cas de la llebre ibèrica (Lepus granatensis), que només s’esmentava amb...