Els estudis de carnívors als Països Catalans

El coneixement sobre els carnívors als Països Catalans s’ha ampliat molt aquests darrers vint-i-cinc anys. A excepció d’espècies com ara la mostela i potser el turó (que pràcticament s’ha extingit), la resta han estat objecte de treballs ben diversos. És difícil fer aquí una relació detallada de tot allò que es coneix i de tot allò en què s’ha avançat. Per això s’ha dedicat un espai a aquelles espècies que han estat detectades o reintroduïdes durant aquest lapse de temps (és el cas de l’os bru, el llop o el visó europeu) i a aquelles altres que han experimentat un gran canvi pel que fa a l...