Castell de Girona, de Cabrera o dels Vescomtes

Aquest castell —també conegut amb el nom de Cabrera i després de Requesens— era una part del conjunt casteller de la ciutat de Girona (“ipsos castros de Jerondela” (1126) del qual formaven també part els castells de Sobreporta i de Gironella. Per aquesta raó, i fins al segle XII, resulta difícil de discernir les notícies corresponents a cadascun d’ells.

El recinte fortificat gironí no sembla que enregistrés gaires variacions durant els temps visigòtics i musulmans. Ja entrat el segle XI, sabem que l’any 1020 la comtessa Ermessendis féu una donació a la seu de Girona d’una torre rodona (“turre...