Santa Maria de les Puelles (Girona)

La capella de Nostra Senyora de les Puelles era situada a la vora del portal de Sobrepones, al costat de l’actual palau de Justícia. Les obres d’anivellament de la plaça de la catedral, al peu de l’escalinata, posaren al descobert les restes de la capella. No hi ha documentació específica de la seva antiguitat i del seu funcionament, però l’estudi de les restes arqueològiques dóna peu a situar-la en el segle XII. Sembla que rebé el nom de les Puelles pel fet d’atribuir-ne la fundació a dues germanes donzelles. En registres de la baixa edat mitjana, apareix administrada per la Sagristia Major...