Beatus de Torí (Girona)

La Biblioteca Nacional de Torí conserva, entre els molts còdexs medievals, un dels manuscrits romànics catalans amb més rica decoració i l’únic exemplar del Comentari a l’Apocalipsi de Beat de Liébana il·lustrat a Catalunya del qual tenim notícia. Es tracta del Beatus de Torí (Ms. Llat. XCIII, o bé, 1355 I-II-I), compost per 214 folis (36 × 27,5 cm), escrits a dues columnes en lletra carolina francesa correctament traçada, dels quals 106 són il·luminats. La seva decoració es complementa amb un grup important d’inicials per al traçat de les quals s’ha recorregut tant a formes zoomòrfiques i...