Santa Susanna del Mercadal (Girona)

El barri del Mercadal és documentat a la segona meitat del segle X, com a zona d’expansió de la ciutat, a l’altra banda de l’Onyar. Però no és fins a la segona meitat del segle XI que és esmentada l’església dedicada a Santa Susanna, en el testament del jutge Bernat Guifred. En un primer moment sembla que l’església del Mercadal fou sufragània de la col·legiata de Sant Feliu. Una mica més tard, apareix una segona invocació associada a la primera: al començament del segle XII, el 1135, Guillem Ramon fa donacions en favor de l’església de Santa Eulàlia i Santa Susanna del Mercadal. Un segle...