Sant Jaume de Campdorà (Girona)

L’església de Sant Jaume experimentà la influència de la parròquia de Santa Eulàlia Sacosta, de Girona, tal com consta en un document de l’any 1148 (“par. Sancti Jacobo de Campodorano sive Sancte Eulalie de ça Costa”). D’aquesta església ja era sufragània l’any 1182 i sembla que continuà essentho fins al primer terç del segle XIX.

A Campdorà l’any 1378 hi havia 19 focs, 5 dels quals eren de l’església. L’any 1698 es comptava entre els llocs reials i era batllia forana de Girona.

L’edifici fou modificat al segle XVIII, tal com consta en la llegenda que figura a la porta actual del 1760.