Sant Martí Sacosta (Girona)

L’antiga canònica augustiniana és situada a la part alta de la ciutat de Girona, entre el convent de Sant Domènec i la pujada de Sant Martí. L’església formà part d’un conjunt que ja existia l’11 de febrer del 898 “juxta murum Gerundae civitatis”, segons un document del rei Carles el Calb, fill de Lluís el Piadós. L’any 903 aquesta església rebé una donació de mans d’un magnat anomenat Hombrado, al mateix temps que n’era rector un home anomenat Pèrfid.

El cabiscol la féu reedificar abans de l’any 1064 i s’hí treballava encara l’any 1078, quan el seu hereu Joan hi féu deixes per cobrir-la.

L...