La Fontana d’Or (Girona)

Situació

Façana que mira al carrer de Ciutadans, característica per la filera de finestres triforades amb fines columnes i petits capitells que ornen la planta noble.

M. Catalán

La casa anomenada com la Fontana d’Or és situada al núm. 19 del carrer de Ciutadans, dins el centre històric de la ciutat de Girona.

Mapa: L39-13(334). Situació: 31TDG856486. (JAA)

Història

Hom desconeix la funció primitiva d’aquest edifici d’origen romànic, conegut des del segle XVIII com la Fontana d’Or, que ha tingut al llarg dels temps diverses utilitzacions. En aquest sentit...