La ciutat de Girona: muralles i conjunt urbà

Nucli urbà

Vista aèria del costat llevantí de la ciutat antiga, on es veu el sector de la Torre Gironella (part dreta inferior), que cloïa el triangle que formaven els primitius murs.

TAVISA

El barri vell de Girona configura un dels centres històrics més interessants del nostre país, on es conserven notables vestigis del seu passat alt-medieval, sense comptar els edificis monumentals d’aquesta època que han arribat fins als nostres dies.

La construcció de les muralles del segle XIV, com a conseqüència de la realitat urbana, amplia notablement el perímetre urbà, superant de...