Sarcòfag amb escenes de la història de Susanna de Sant Feliu de Girona

Aquesta peça ha estat documentada sempre al presbiteri de l’església de Sant Feliu de Girona. És encastada a la zona superior occidental del costat nord del presbiteri. Fa 2,08 × 0,56 m.

Es tracta d’un sarcòfag de marbre blanc de fris continu amb la representació de diverses escenes de la història de Susanna (Daniel, 13), ordenades de dreta a esquerra. A l’extrem dret veiem Susanna amb un còdex a la mà al jardí de casa seva entre dos arbres, amb una tela o parapetasma de fons, espiada per dos vells. A continuació, amb una notable arquitectura de fons, veiem l’escena en què els vells...