La higiene en la vellesa

La cura higiènica, així com és indispensable en les primeres etapes de la vida, és de la màxima importància en la vellesa.

Tota persona gran requereix una cura diària obligada. Mentre mantingui una certa autosuficiència, ell mateix podrà cobrir les pròpies necessitats; però, quan ja no sigui així, haurà de rebre un ajut, ja sigui de part de la parella o dels familiars, o bé per part de personal especialitzat. Cal tenir particularment en compte que les persones grans que viuen soles poden tendir a no tenir cura de si mateixes, i necessiten una supervisió.

A més de la higiene diària, l’ancià ha...