L’alimentació en la vellesa

Els hàbits alimentaris durant la vellesa condicionen en gran mesura l’estat de salut de la persona d’edat. Un excés de nutrients energètics l’abocarà a un excés de pes o una obesitat que li comportarà múltiples perjudicis. Per contra, una mancança nutritiva, per exemple derivada d’una deficient aportació de minerals o vitamines, pot donar peu a un deteriorament orgànic precipitat, o fins i tot a l’aparició de complicacions que empitjorin greument la qualitat de vida.

En realitat, els requeriments nutritius de les persones d’edat no es modifiquen tant, per comparació amb els dels adults. El...