Serra i Balet. Balet i Vendrell

Serra i Balet

Anunci publicat a Las joyas de la industria española, 1925).

En separar-se Josep Carroggio dels seus socis Codina i Sureda, aquests constituïren societat, i es feren càrrec de la fàbrica de filats a Sant Quirze de Besora i de la de teixits a Barcelona. A Sant Quirze tenien 10.000 pues de filar.

El soci Sureda sortí de la societat el 1897 i Genís Codina s’associà amb Josep Isidre Serra i Varoy per a continuar el negoci, que a partir d’ara es dirà Codina i Serra. Al costat de la fàbrica Genís Codina construí una església dedicada a la Mare de Déu de Lurdes (1899).

...