L’alburn

Alburnus alburnus (nc.)

L’alburn (Alburnus alburnus) no té gaire interès com a espècie pesquera a causa de la seva mida petita (rarament supera els 15 cm de llargada), però ha estat introduït als rius i rierols catalans com a pastura i també es fa servir com a esquer viu per a altres espècies carnívores més populars en pesca recreativa.

Adolf de Sostoa

La destrucció de l’hàbitat i la introducció d’espècies exòtiques són les principals amenaces per a la biodiversitat del planeta. Si bé no totes les espècies exòtiques introduïdes representen un perill, n’hi ha algunes que per les seves característiques...