El misgurn del Japó

Misgurnus anguillicaudatus (nc.)

Àrea de distribució del misgurn del Japó (Misgurnus anguillicaudatus) als Països Catalans.

IDEM, a partir de fonts diverses.

El misgurn del Japó o llop oriental (Misgurnus anguillicaudatus) és un cobítid (Cobitidae) de mida mitjana que pot assolir els 25 cm quan és adult, si bé la majoria d’exemplars no superen els 15 cm de longitud total. Té el cos allargat de secció gairebé cilíndrica i la boca en posició ínfera i envoltada de cinc parells de barbetes. La coloració és marronosa al dors, amb un patró irregular de taques negres, i groguenca al ventre. A diferència d’altres...