La tonyina a la Mediterrània: estat actual del coneixement i precedents històrics

La tonyina (Thunnus thynnus) ha rebut durant la primera dècada del nou mil·lenni una gran atenció mediàtica, malauradament com a símbol de la pesca insostenible. La introducció de noves tècniques de pesca i sistemes de comercialització al llarg del segle XX ha fet augmentar la pressió pesquera sobre l’espècie fins a dur-la al límit del collapse. La tonyina ha estat un peix no solament explotat sinó també admirat pel humans des de temps immemorial. n’és una bona prova que diverses cultures van incorporar a la iconografia la seva inconfusible figura, que apareix tant en pintures rupestres de 6...