Els peixos continentals invasors

Percentatge d’espècies de peixos introduïdes a les diferents conques ibèriques en tres dates recents: el 1991, el 1995 i el 2001.

Clavero i García-Berthou, 2006.

Elvira i Almodóvar, 2001.

L’impacte ecològic i econòmic de les espècies invasores és un problema ambiental que creix a escala mundial. Recentment, no solament ha augmentat el nombre relativament reduït d’espècies que fins ara havia estat capaç d’escampar-se per tot el planeta més enllà de les seves àrees biogeogràfiques originals (cosa que comporta el que s’anomena homogeneïtzació biòtica), sinó...