Un peix globus tòxic

Sphoeroides pachygaster (nc.)

La presència de Sphoeroides pachygaster entre les captures d’arrossegament que es fan a les Balears (especialment a Mallorca i a Eivissa) ja és un fet habitual.

Francesc Riera.

El tetraodòntid (Sphoeroides pachygaster) és un peix globus, amb els caràcters típics de la família dels tetraodòntids, que li donen un aspecte ben diferent de la imatge estandarditzada que normalment es té d’un peix. El cos, de secció força cilíndrica, amb el cap gros i el musell arrodonit, es pot inflar quan l’animal es troba en perill. A la boca són evidents les quatre plaques òssies, dues al maxil·lar...