La brema comuna i la brema blanca

Abramis brama (nc.)

Exemplars de brema comuna (Abramis brama) a dalt, i de brema blanca (Blicca bjoerkna), a baix, en què es pot apreciar el característic cos alt i comprimit lateralment, amb el cap petit amb relació a la resta del cos d’aquests ciprínids.

Biopix /Jens Christian Schou.

La brema comuna (Abramis brama) i la brema blanca (Blicca bjoerkna) són dos ciprínids natius i d’àmplia distribució a la major part d’Europa i l’oest d’Àsia, però no són espècies pròpies de la península Ibèrica. Tot i no ser apreciades per la pesca esportiva, els últims anys han estat introduïdes en diferents punts...