Consideracions sobre la ictiofauna marina catalana

Exemple de tractament de la biodiversitat de tres paratges, cadascun amb tres espècies. Si la biodiversitat es basa en el nombre d’espècies, s’obté el mateix resultat per a tots tres. Tanmateix, com es pot veure, el paratge 3, amb dues famílies i tres gèneres, és més divers que els paratges 1 i 2; al seu torn, el paratge 2, amb una família i tres gèneres, és més divers que l’1, que només disposa d’un gènere.

Domènec Lloris.

Els peixos, igual que altres organismes marins de la Mediterrània, no s’escapen de la influència del continu degoteig d’informació alarmista sobre l’estat de...