La perca

Perca fluviatilis (nc.)

Juvenil de perca (Perca fluviatilis) capturat a la Muga, a l’altura de Sant Llorenç de la Muga (per sobre del pantà de Boadella), al setembre del 2008.

Emili García-Berthou.

La família dels pèrcids, pròpia de l’hemisferi nord, es compon d’unes catorze espècies autòctones d’Europa, però cap de nativa de la península Ibèrica, on s’han introduït dues: la perca (Perca fluviatilis) i el lucioperca o sandra (Sander lucioperca).

La perca difícilment es pot confondre amb cap altra espècie perquè té dues aletes dorsals en lloc d’una, com la majoria dels peixos continentals autòctons...