La pseudorasbora

Pseudorasbora parva (nc.)

Exemplar amb la banda longitudinal fosca ben visible.

Nuno Caiola.

Pseudorasbora parva és un ciprínid de la subfamília dels gobionins (Gobioninae). A causa de la seva recent introducció a la península Ibèrica (delta de l’Ebre, el 2001) encara no és coneguda amb un nom vulgar, tot i que hi ha la proposta d’adoptar el de pseudorasbora, com han fet altres llengües de territoris que no formen part de la seva distribució original.

Els espècimens vius de pseudorasbora tenen la coloració del cos violeta, amb la part dorsal més fosca que els flancs i la superfície ventral argentada...