La bagra catalana

Squalius laietanus (nc.)

La bagra catalana ha estat una de les darreres espècies descrites a les aigües continentals catalanes. Les seves poblacions han patit una forta regressió els darrers vint anys.

Adolf de Sostoa.

La bagra catalana (Squalius laietanus), a diferència de la bagra europea (S. cephalus), és de mida més petita; les femelles rarament superen els 30 cm de llarg i els mascles fan entre 15 i 20 cm. Té el cos gruixut i llarg, encara que comprimit a la regió caudal, i el cap relativament gros i amb boca súpera, però més prima i apuntada que la de la bagra europea. L’extrem de l’aleta caudal i...