Un fistulàrid lessepià

Fistularia commersonii (nc.)

Impossible de confondre amb cap altre peix mediterrani per la seva silueta estilitzada, Fistularia commersonii s’ha escampat ràpidament per tota la Mediterrània.

Xesco Riera.

La família dels fistulàrids (Fistulariidae) és integrada per peixos amb un aspecte que pot recordar el d’alguns singnàtids (agulletes, mules), que són del mateix ordre (Syngnathiformes). Es tracta de peixos molt allargats, cilíndrics, sense escates (tot i que alguna espècie pot presentar algunes plaques òssies) i amb una boca molt característica situada a l’extrem d’un llarg musell tubular. Les aletes dorsal...