Camí medieval de Cardona (Viver i Serrateix)

Situació

Roderes del possible camí medieval que seguia la riera de Navel.

J. Martí

Antic camí d’origen medieval que anava a Cardona i resseguia la riera de Navel. Encara en queden testimonis, especialment a la zona propera a la casa de Navel. Aquest camí figura situat en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 330-M781: × 94,9 —y 43,8 (31 TCG 949438).

Història

A la riba dreta de la riera de Navel hi devia passar una de les estrades cardonines, que surten en els documents del segle X. Aquesta via provenia, segurament, de l’alt Berguedà i arribava fins a Cardona. Cal tenir present que Cardona era un important centre comercial de la sal; els monjos del monestir de Sant Llorenç prop Bagà, per exemple, d’ençà de l’any 1035, tenien dret a treure cada setmana, d’aquest lloc, unes somades de sal concedides pel vescomte.

Camí

Actualment, entre l’ermita del Remei i la casa de Navel (a uns 1 800 metres d’aquest mas), hom veu una codina inclinada solcada per diverses roderes. Més a prop de Navel, podem veure, al llarg d’uns metres, un camí abandonat i enclotat, enfonsat entre dos marges. L’any 1955, el Dr. Riu va poder fotografiar un altre tros d’aquesta via, avui de mal trobar: una roca on es veien unes profundes roderes.

Molt probablement, calgui cercar l’origen d’aquesta via a l’edat mitjana, encara que és difícil saber en quina època es feren aquestes roderes o aquest camí ensorrat, ja que cal tenir present que moltes de les més importants vies de l’alta edat mitjana —que no havien estat fetes en l’època romana— devien ésser només camins per a animals de bast.

Bibliografia

  • Manuel Riu: Un molino y un camino medievales en Serrateix, “Diario de Barcelona”, 31-1-1957, pàg. 11
  • Jordi Bolòs, Iñaki Padilla: Un molí d’origen medieval: el Molinet de Navel, “Quaderns d’estudis medievals”, núm. 1, maig 1980, pàgs. 49-55.