Molí proper al Mas Trems (Viver i Serrateix)

Situació

Aspecte de la zona més interior del casal del molí, on antigament hi devia haver moles.

J. Bolòs

Molí medieval situat a la riba esquerra de la riera de Navel, a poc més d’un quilòmetre, curs d’aigua amunt, del Molinet de Navel, gairebé sota el mas Trems de Serrateix. Aquest molí figura situat en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 330-M781: x 96,6 — y 44,7 (31 TCG 966447).

Per anar-hi, venint del Molinet de Navel, cal agafar la pista que mena a Serrateix; un cop travessada la riera de Navel, hem de seguir una altra pista forestal, que surt a mà esquerra i que s’enfila paral·lela al curs d’aigua, el qual cal passar dues vegades. Quan haguem passat la riera per segon cop, ja tenim les ruïnes del molí a pocs metres, entremig de les bardisses, a mà dreta, sobre el camí.

Molí

Vista de la paret occidental. En algunes pedres encara es poden veure les marques de picapedrer.

J. Bolós

El molí fariner que hi havia en aquest indret era més petit que l’anomenat Molinet. Tots dos, però, segurament, foren fets gairebé a la mateixa època; llurs característiques són molt semblants. Amb tot, aquest molí fou abandonat molt abans que el Molinet; la bassa, fins i tot, fou convertida en un camp. De fet, en l’actualitat, gairebé només és visible la seva sala de les moles, que té una longitud de 4,86 m, una amplada de 3,45 m i, actualment, una alçada de 2,60 m. La volta ogival que la cobreix és formada per carreus ben escairats; arrenca només uns 55 cm per damunt del sòl actual. La cara exterior d’aquests carreus sol tenir una amplada d’uns 25 cm i la seva llargada oscil·la entre 50 i 60 cm; en alguns casos s’arriba a longituds de només 45 cm o de, fins i tot, 80 cm. En aquestes pedres veiem diverses marques de picapedrer.

Bibliografia

  • Jordi Bolòs i Miquel Fàbregas: Un altre molí medieval a la riera de Navel, “Quaderns d’estudis medievals” (en curs de publicació)