Sepultures de Sant Feliu de Viver (Viver i Serrateix)

Situació

Conjunt de dues sepultures situades a ponent del mas Santfeliu, per damunt d’una zona de camps, entre les possibles restes de l’antiga església de Sant Feliu de Viver i un collet que s’obre cap a Serrateix; fins que es construí l’actual carretera, devien ésser molt a prop del camí que anava de Viver a Serrateix. Aquestes sepultures figuren situades en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 330-M781: × 00,9 —y 46,0 (31 TDG 009460).

Cal anar al mas Santfeliu de Viver i des d’aquesta casa seguir un camí cap a l’oest al llarg d’un mig quilòmetre; les tombes són situades a banda i banda d’un camí carreter.

Vista d’una de les tombes, situada, com moltes vegades passa, al costat d’uns camps i en un lloc prominent.

J. Bolòs

Necròpoli

La sepultura més septentrional té els extrems arrodonits i un costat molt malmès. La situada més cap a migjorn, actualment gairebé tapada per arbusts, és rectangular, però amb els costats força mal treballats. Totes dues gairebé tenen una orientació sud-nord. La d’extrems arrodonits té una longitud de 188 cm, una amplada d’uns 51 cm i una profunditat d’uns 25 cm (a la capçalera); és força desgastada, especialment al costat esquerre. La de migjorn, té una longitud de 165 cm i una amplada de 34 cm; també es troba en mal estat.

Bibliografia

  • Jordi Bolòs i Miquel Fàbregas: Sepultures excavades a la roca a les rodalies de Serrateix, “Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia”, núm. 3, Barcelona 1982, pàgs. 155-171