Sepultures de Puig Ventós (Viver i Serrateix)

Situació

Conjunt d’almenys cinc sepultures situades al Puig Ventós, turó proper al mas Santamaria de Serrateix. Aquestes sepultures figuren situades en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 330-M781: x 97,9 — y 43,7 (31 TCG 979437).

Per anar-hi, de la plaça de Serrateix estant, cal agafar una pista que mena cap al sud-oest; deixem a la dreta el camí que va al mas Cebers i hem d’arribar gairebé al mas Santamaria, situat, aproximadament, a 1 quilòmetre de Serrateix. El turó és a la dreta del camí, immediatament abans d’aquest mas; les sepultures són damunt un petit espadat situat a la banda de migjorn del pujol.

Dues de les tombes excavades a la roca; la més allunyada és escapçada per una tina.

J. Bolòs

Necròpoli

Plantes i seccions de les sepultures.

J. Bolòs

Les cinc sepultures són situades al llarg de la vora superior de l’espadat; en aquesta roca també hi ha uns forats i uns solcs, que ja descriurem a continuació.

Tres d’aquestes tombes són gairebé rectangulars (tipus “a”); una altra té els extrems arrodonits, però la seva capçalera és una mica més gran que el peu (bàsicament tipus “c”); la darrera sepultura, de les que actualment es poden veure, és molt malmesa. Totes són orientades, bàsicament, d’est a oest, amb lleugeres diferències entre les unes i les altres. La fossa excavada a la roca rectangular més ben conservada té una longitud de 178 cm, una amplada de 42 cm i una profunditat de 22 cm; la d’extrems arrodonits fa 198 cm de llarg, té una amplada d’uns 49 cm i una profunditat de 25 cm.

Bibliografia

  • Jordi Bolòs i Miquel Fàbregas: Sepultures excavades a la roca a les rodalies de Serrateix, “Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia”, núm. 3, Barcelona 1982, pàgs. 155-171