Sepultures properes al Mas Forner (Viver i Serrateix)

Situació

Damunt dues penyes properes al mas Forner de Serrateix hi ha sengles tombes excavades a la roca. Aquestes sepultures figuren situades en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 330-M781: x 98,8 — y 44,2 (31 TCG 988442).

Aquestes dues tombes són separades l’una de l’altra un centenar de metres; s’hi pot arribar des del mas Forner, baixant cap a migjorn uns 500 m o, potser, encara més bé, des del mas Cots, anant, també, uns 500 m vers l’est. Totes dues són situades entremig dels camps, damunt d’una codina i d’una roca; la més propera al mas Cots queda una mica amagada dins d’un bosquet.

A primer terme hi ha la sepultura més occidental, de planta triangular, situada, com sempre, al cim d’una roca prominent.

J. Bols

Història

El proper mas Forner ja devia existir a l’època romànica. En un document de l’any 1235, trobem que s’esmenta un mansum de Guillelmo Cellerario quomodo tenet pro nobis Raimundos Furnerii; possiblement, l’actual nom del mas deriva d’aquest Ramon Forner o d’algun parent seu. El mas Cots ja existia, almenys, el segle XIII i rebia el nom de “mas de les Comes”.

Necròpoli

Totes dues sepultures són més aviat d’extrems arrodonits, encara que tenen el cap més gros que el peu i tot i que el peu sol ésser més aviat recte (forma intermèdia entre els tipus teòrics “c” i “d”). Totes dues són orientades d’est a oest, encara que amb una direcció diversa: 302°, la més propera al mas Cots, i 225°, l’altra. Les longituds respectives són: 180 i 197 cm; llurs amplades màximes són: 45 i uns 56 cm; i llur profunditat: 58 i 60 cm, respectivament. La segona, situada al cim d’una roca més prominent, és molt desgastada.

Bibliografia

  • Jordi Bolòs i Miquel fàbregas: Sepultures excavades a la roca a les rodalies de Serrateix, “Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia”, núm. 3, Barcelona 1982, pàgs. 155-171
  • Jordi Bolòs i Montserrat Pagès: Les sepultures excavades a la roca, Necròpolis i sepultures medievals de Catalunya, “Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia”, annex 1, Barcelona 1982, pàgs. 59-103