Sepultura del Quadre Blanc (Viver i Serrateix)

Situació

Aspecte de la fossa, situada, com en molts casos, al costat d’uns camps i a ran de l’estimball.

J. Bolòs

Sepultura excavada a la roca, situada a la part baixa d’un conjunt de camps i feixes dit el Quadre Blanc; aquest nom és modern. Aquesta clariana de conreus enmig del bosc té prou extensió com per a ésser, antigament, les terres d’un mas; si tinguéssim més documentació podríem, potser, relacionar aquest indret amb el mas “Torrent Pregon Sobirà” o “Torrent Pregon Jussà”, amb el mas “Llobató” o amb algun altre dels masos que trobem als documents medievals i que no podem situar amb precisió. Aquesta sepultura figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 331-M781: x 01,9 — y 43,9 (31 TDG 019439).

Cal agafar la pista que mena a la Casa Mas, la qual surt a l’esquerra de la carretera que va de Navars a Viver, uns 600 m abans d’arribar a l’església d’aquest lloc. La tomba és situada a poc més d’un quilòmetre de la carretera; en arribar a la zona de conreus del Quadre Blanc és a l’esquerra, sobre d’un petit cingle.

Necròpoli

Un dibuix de la sepultura vista en planta.

J. Bolós

Aquesta fossa excavada a la roca té la capçalera arrodonida i el peu força pla; les seves parets laterals són força corbades. Té una longitud total de 208 cm, una amplada màxima de 57 cm i una profunditat que oscil·la entre els 33 i els 22 cm. És orientada de sud a nord (15°).

A poc més d’un metre cap al sud hi ha un forat de planta circular, amb un diàmetre de 45 cm i una profunditat de 12 cm. Aquest clot, situat al cim de la mateixa roca on hi ha cavada la tomba, no es pot pas deslligar de la sepultura.