Capella de Santa Magdalena (Perpinyà)

La capella gòtica de Santa Magdalena és la capella baixa del castell reial de Perpinyà. La seva construcció s’inicià vers l’any 1279 sota el govern de Jaume II de Mallorca. Tot i que es desconeix la data exacta de l’acabament de la seva construcció, és gairebé segur que les obres finiren abans del 1295, any en què la documentació esmenta la capella de la Santa Creu, que en ser bastida sobre la de Santa Magdalena, indica que aquesta ja devia estar finida. L’any 1309 consta que es féu la dotació oficial de lesdues capelles del castell.

Aquesta església, dita també capella de la Reina...