Sant Jaume (Perpinyà)

Fou la segona parròquia de Perpinyà, fundada extramurs vers el 1244, sobre el puig dels Leprosos, a llevant de la vila, anomenat després el puig Sant Jaume. A la fi del segle XIV fou reconstruïda en estil francogòtic. Conserva importants retaules i és la seu de la confraria de la Sang.