Castell Reial o Palau dels Reis de Mallorca (Perpinyà)

El Castell Reial s’alça a la Ciutadella de Perpinyà, que se situa a migdia de la Vila Vella, dominant-la. Fou iniciat, probablement, al voltant del 1270. El mestre Ramon Pou, de Perpinyà, n’era el mestre d’obres el 1274. Des del 1283 la família reial hi residia, però se sap que el castell no era encara acabat el 1285. La torrassa rectangular que abrigava dues capelles superposades s’havia acabat abans del 1300 i el conjunt del castell es degué acabar sota Jaume II (†1311). Des d’aquell moment, l’aigua del rec dels canals que venia de Corbera i Tuïr arribava al castell gràcies a una remarcable...