Sant Aciscle i Santa Victòria (Perpinyà)

Situada a l’exterior i a l’oest de la vila de Perpinyà, la domus S. Assisclija és esmentada el 902. La documentació sobre aquesta església, però, és molt escassa. Depenia, al segle XII, de Sant Ponç de Tomeres. Qualificada d‘“ecdesia ruralis” el 1435, era un priorat que fou unit a Sant Joan de Perpinyà pel bisbe Galceran Albert el 14 d’abril de 1451. No era més que una hermita al segle XVII i, malauradament, ha estat totalment enderrocada al segle XX.