Santa Tecla (Perpinyà)

Aquesta església es trobava a l’est de Perpinyà, dins el terme de Castellrosselló, al costat de migdia. Esmentada el 1288, era una església rural, i fou unida pel papa Nicolau V a l’octubre del 1447 a l’església col·legial de Sant Joan de Perpinyà.