Castell d’Orla (Perpinyà)

Aquest castell ocupava el mateix indret on avui dia hi ha el mas d’Orla, a l’oest de Perpinyà. La fortalesa, esmentada el 1271 (castrum de Orulo), havia pertangut a la família d’Orla, la qual prengué el nom de l’indret. Al segle XIII passà a mans d’Arnau de Montescot i després al llinatge dels Oms. En l’actualitat no en resten vestigis aparents.