Convent de la Mercè, abans Sant Martí (Perpinyà)

Es trobava a la part occidental de la ciutat, a l’Indret de l’antic priorat benedictí de Sant Martí (conegut des de l’any 1195), que els mercedaris convertiren en el seu convent l’any 1228 quan s’instal·laren a Perpinyà. Els esmentats religiosos tingueren casa a Perpinyà fins al segle XVIII. L’església i el convent han desaparegut totalment. (APF)

Aquesta església posseïa una imatge de la Mare de Déu que avui es conserva a la casa pairal del Castellet de Perpinyà (núm. 61-1-62 de l’Inventari). La Mare, que fa 60 cm d’alçada i 20 cm d’amplada, seu sobre un banc cofre motllurat amb...