Convent de Sant Salvador (Perpinyà)

L’antic convent de Sant Salvador és situat al carrer del mateix nom, al centre de Perpinyà, entre la plaça Rigau i el Museu d’Història Natural. El monestir de canongesses augustinianes de Sant Salvador és documentat des de l’any 1244, quan Guillema, filla de Perpinyà Mercer, feu un llegat de tres sous a les seves canongesses; pel mateix temps consta que va rebre del papa Innocenci IV (1243-54) una butlla d’indulgències als que contribuïssin a la seva construcció. El monestir de Sant Salvador fou protegit pels reis de Mallorca i perdurà fins a la fi de l’Antic Règim. El vestigi més important...